PRAVNI DEO

USLOVI KORIŠĆENJA

Pristup Servisu Isključenja.rs, podleže dole navedenim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima Republike Srbije. Ukoliko se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da Servis ne koristite.

Korišćenjem bilo kog dela Servisa, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima i svim rizicima koji nastaju iz korišćenja ove Web stranice, te prihvataju da koriste sadržaj ove stranice na vlastitu odgovornost.

Servis je fokusiran isključivo na obaveštenja o planiranim isključenjima električne energije koja stižu prijavljenim korisnicima na teritoriji grada Beograda.

AUTORSKA PRAVA

Servis i njegov celokupan sadržaj su vlasništvo kompanije Computer Rock iz Beograda, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije.

Kompanija polaže autorska prava na celokupan sadržaj (tekstualni, vizualni, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava ovog sajta i podložno je tužbi. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja, bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja, strogo je zabranjena.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Servis se zalaže za očuvanje Vaše privatnosti. Servis neće distribuirati ni prodavati privatne podatke trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Servis može, u skladu sa zakonom, prikupljati podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišćenja sajta. Ove podatke sajt koristi kako bi imao informacije neophodne za svrhu obaveštavanja korisnika.

Servis se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju kršenja pravila sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Servis koristite na sopstveni rizik. Servis nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja.